Wednesday, October 23, 2013

DIOR MAGAZINE FALL /WINTER 2013When you say Dior, the first thing to think of is Eiffel tower and an elegant, sophisticated French laying underneath... I would have never thought, that this French woman can be replaced by an American. But it looks like that she can be. Jennifer Lawrence is the living example. I have fallen in love with this campaign!!! Black and white photos by Mikael Jannson and Jennifer in designs from Miss Dior line from Raf Simons, representing trends for fall/winter in Dior magazine, are guaranteed recipe for making this collection successful.

Keď sa povie Dior, prvé čo má napadne je Eiffelovka a pod ňou elegantná, sofistikovaná francúzska... Nikdy by som si nepomyslela, že túto francúzsku by mohla nahradiť Američanka. No zdá sa, že môže.


 Jennifer Lawrence je toho živým príkladom. Zamilovala som sa do tejto kampane!!! Čiernobiele fotky Mikaela Janssona a Jennifer v modeloch z línie Miss Dior od Rafa Simonsa, predstavujúca trendy na jeseň/zimu v Dior magazíne, sú zaručeným receptom na úspech predaja kolekcie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...