Friday, November 15, 2013

Fashion Trends: Short HairstyleShort, shorter, the shortest...this slogan is obviously very popular in Hollywood and so the stars are scissoring everything they can. Just a few days ago we were shocked by Jennifer Lawrence, who had her long hair cut into short!!! And she is not the only one. Few weeks before Jenn, another young star Shailey Woodley surprised us with short haircut, which she decided for, because of a film role. And not the only one, who has done so. In the past Natalie Portman or Anne Hathaway have their hair cut, too. But there are also celebrities, which are doing it just to take our attention or for the good feeling. If you are also thinking of changing your hairstyle, you can find some inspiration among celebrities.Krátke, kratšie, najkratšie...týmto heslom sa zrejme riadia hollywoodske hviezdy a hviezdičky a strihajú čo sa dá. Len pred pár dňami nás takpovediac šokovala Jennifer Lawrence, ktorá si svoje dlhé lokne dala ostrihať na krátko!!! A nie je jediná. Ďalšia mladá hviezda Shailene Woodley pár týždňov pred Jenn tiež prekvapila krátky účesom, pre ktorý sa rozhodla kvôli filmovej úlohe. Nielen ona urobila takéto . V minulosti sa kvôli filmu dali ostrihať aj Natalie Portman či Anne Hathaway. No nájdu sa aj iné hviezdy, ktoré to skôr robia preto, aby zaujali alebo len pre dobrý pocit. Ak teda rozmýšľate nad zmenou účesu aj vy, inšpirácie môžete čerpať od známych osobností.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...