Friday, December 20, 2013

PRE FALL 2014 part 1.

In the last days, in addition to the new advertising campaigns fashion houses and designers are also presenting to us their PRE FALL collections for the year 2014. What kind of elements did the designers feature in their creations and what will we be wearing the next year?
 In each article we are going to show you collections of five most famous designers. More photos will be added gradually to the FB page.

 V posledných dňoch nám okrem nových reklamných kampaní predstavujú módne domy a návrhári aj svoje PRE FALL kolekcie pre rok 2014. Aké nosné prvky zaradili dizajnéri do svojich výtvorov a čo budeme nosiť budúci rok?
 V každom príspevku Vám ponúkneme pohľad na kolekcie piatich najznámejších dizajnérov. Viac fotiek budeme postupne pridávať aj na  FB stránku

VERSACE


"Think Pink" - that´s the first thing that came to my mind, when I saw the models, which Donatella created. Besides pink, a little trashy mix of different colors and classic gold pattern, which is typical for this brand, are not missing. Miniskirts, "A"line cuts, oversized coats, men´s look, but also all one-color everything models. Basically nothing new, nor anything bad..."Think Pink" - to bolo prvé čo ma napadlo, keď som sa pozrela na modely, ktoré Donatella vytvorila. Okrem ružovej, nechýba trochu gýčovitý mix rôznych farieb doplnený klasickým zlatým vzorom, ktorý je charakteristický pre túto značku. Minisukne, "A"čkové strihy, oversize kabáty, pánsky look, ale aj all onecolour everything modely. V podstate nič nové, ale ani nič zlé...


MICHAEL KORS


American designer, which recently faced criticism from Roberto Cavalli for copying his models, created his newest collection in a men´s and sport spirit. Dresses in midi lengths, which are becoming even more popular, are not missing, too. This collection is a bit surprising, and somehow disappointed me.


Americký dizajnér, ktorý nedávno čelil ostrej kritike zo strany Roberta Cavalliho za kopírovanie svojich modelov, svoju novú kolekciu vytvoril v pánskom a v športovom duchu. Nechýbajú aj šaty v midi dĺžkach,ktoré sa stávajú čoraz populárnejšími. Táto kolekcia je trochu prekvapujúca, a tak trochu ma sklamala.

BURBERRY PRORSUM

Christopher Bailey is like an inexhaustible well of ideas. Unlike his American colleague, his models and creations are not boring for me, quite the contrary... Burberry Prorsum collections always involve elements of British elegance and rebellion. And this is also the case here. I applaud and look forward to February, when the fashion house presents their next collection.


Christopher Bailey je ako nevyčerpateľná studňa nápadov. Narozdiel od amerického kolegu, ma jeho modely a výtvory nenudia, práve naopak...Burberry Prorsum kolekcie v sebe vždy spájajú britskú eleganciu a prvky rebelantstva. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. Tlieskam a teším sa na február, kedy tento módny dom predstaví ďalšiu kolekciu.


DKNY


Favorite black and white combination, pastels and sporty cuts. This is how Donna Karan´s creations can be characterized. I have a feeling that next year we will leave the elegance and on the other hand our sports´ spirit will shine. At least those who love this brand.


Obľúbená čierno biela kombinácia, pastelové tóny a športové strihy. Tak by sa dali charakterizovať kreácie Donny Karan. Mám pocit, že budúci rok upustíme od elegantnosti a necháme skôr vyniknúť nášho športového ducha. Minimálne aspoň tí, ktorí obľubujú túto značku.

GUCCI


This was actually a pleasant surprise for me. Many colors (which I like), interesting combinations, but also classic - allBlackEverything. Frida Giannini showed a really diverse mix of different models and, as in the case of Burberry, I am looking forward to the next fashion week!

Toto bolo pre mňa príjemné prekvapenie. Veľa farieb( to ja môžem),  zaujímavé kombinácie, ale aj klasika - allBlackEverything. Frida Giannini ukázala odvážny mix skutočne rôznorodých modelov a rovnako ako pri Burberry, aj tu sa teším na nasledujúci fashion week!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...