Tuesday, December 24, 2013

PRE FALL 2014 Part 2.

Fendi, Giorgio Armani, Zac Posen, Vera Wang and Just Cavalli. These are the names of other designers, whose Pre Fall collection are going to be shown to you today. We can start with the first mentioned.

Fendi, Giorgio Armani, Zac Posen, Vera Wang a Just Cavalli. To sú mená ďalších dizajnérov, ktorých Pre Fall kolekcie vám dnes chceme ukázať. Začať môžeme hneď prvým menovaným.

FENDI

As I have been looking at the photos, I have been thinking that I would be my favorite collection. But the opposite is true. I don´t know what to think. I like some of the coats and most of all the grey-burgundy combination, but I would never wear yellow furry gloves and boots! However, I believe, that there are some people who will this (possible) recession welcome with an applause... We truly not!!!Ako som si tak začala pozerať obrázky, som si myslela, že pôjde o moju obľúbenú kolekciu. No ale nakoniec je všetko inak. Neviem čo si mám myslieť. Niektoré kabáty a najmä kombinácia sivej a bordovej sa mi naozaj páčia, ale žlté chlpaté rukavice a čižmy by som si veru ani zadarmo na seba nedala!Verím však, že sa nájdu aj takí, ktorí túto (možno) recesiu uvítali naozaj s potleskom..My veru nie!!!

GIORGIO ARMANI

Another Italian fashion house, which used the classic - black, white, gray, but paradoxically the more colored models stand out most of all. For example the raspberry leather costume of blue fur coat are my favorite. What I don´t understand are the 7/8 wide pants. Maybe after the "oversized" fashion came another trend, wearing things from which we have already grown up...

Ďalší taliansky módny dom vsadil na klasiku - čierna, biela, sivá, no paradoxne vyniknú najviac tie viac farebné modely. Napríklad malinový kožený kostým alebo modrý kožuch sú jednoznačne mojimi favoritmi Nechápem však 7/8 širokým nohaviciam. Žeby po "oversize" móde prišiel čaj aj na nosenie veci, z ktorých sme už dávno vyrástli...

JUST CAVALLI

Crazy colorful combinations are a hallmark of this brand. Nothing has changed this time either. Particularly I don´t like so much this cheaper version from Cavalli. If, however, he was a little bit more focused on creating new models then criticizing his collaegues, he would probably gain much higher sympathy with this, for me unnecessary, collection...

Bláznivé farebné kombinácie sú poznávacím znamením tejto značky. Nič sa nezmenilo ani tentokrát. Extra neobľubujem túto lacnejšiu líniu od Cavalliho. Keby sa však viac zameral na vytváranie nových modelov ako kritizovanie svojich kolegov, možno by si si získal väčšie sympatie aj touto, pre mňa zbytočnou, kolekciou....

VERA WANG

Classic can never disappoint and nothing will go wrong with black. Apparently a password that the designer used when creating this models for her fall 2014 collection. If you´re a fan of "allblackeverything" you will really come into your own. And if you love leather, the collection from Vera will be the right one for you.

Klasika nikdy nemôže sklamať a čiernou nikdy nič nepokazíme. Zrejme heslo, ktorým sa táto  dizajnérka riadila pri vytvaraní modelov svojej pre fall 2014 kolekcie. Ak patríte medzi fanúšikov "allblackeverything" prídete si skutočne na svoje. A ak obľubujete kožu, tak kolekcia od Very je pre vás tým pravých orechovým.

ZAC POSEN
Be honest, which one of us would never want to wear, at least for once, a dress from Zac??? Only few can be found. No one understands a woman´s silhouette better than this man. The colors are a little bit drab, but we can forgive him this. The cuts are generally said: incredible!!! :)

Ruku na srdce, ktorá z nás by nechcela mať na sebe aspoň raz šaty od Zaca??? Takých sa nájde asi málo. Nikto nerozumie ženskej siluete tak, ako tento muž. Čo sa týka farieb, tie sú síce trochu fádne, ale kľudne mu to odpúšťame. Strihy sú ľudovo povedané : neskutočné!!! :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...