Wednesday, January 22, 2014

PFW Haute Couture: Alexandre Vauthier


Another newbie of the couture fashion, and actually fashion weeks at all. So far he ´s had three fashion shows. Alexandre´s models are focused on the women´s strengths, so he tries to bring the wearer of his models a proper dose of sex appeal. Black, white and gold were the most dominant colors of this collection. As for the cuts, the classic predominates - deep necklines and high slits. Models are designed for all women, who want to be just sexy.

Ďalší nováčik couture módy, a vlastne fashion weekov vôbec. Zatiaľ má na konte tri prehliadky. Alexandre sa svojimi modelmi zameriava na ženské prednosti, a tak sa snaží dodať svojej klientke patričnú dávku sexepílu. Čierna, biela  a zlatá boli najdominantnejšími farbami tejto kolekcie. Čo sa týka strihu, tak prevláda klasika - hlboké výstrihy a vysoké rozparky. Modely sú určené pre všetky ženy, ktoré chcú byť jednoducho sexy.


 foto source: style.comNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...