Wednesday, January 8, 2014

PRE FALL 2014 part III.

After a longer break we bring you other five designers, who have recently presented their Pre Fall collections. This time the five, which we cannot criticize a lot. J.Mendel, Givenchy, Nina Ricci, Reem Acra and Jean Paul Gaultier. Big names of fashion industry.

Po dlhšej prestávke, vám prinášame ďalšiu päticu návrhárov, ktorí v posledných dňoch predstavili svoje Pre Fall kolekcie. Tentokrát to bude päť dizajnérov, ktorým nemôžeme veľa toho vytknúť.
J.Mendel, Givenchy, Nina Ricci, Reem Acra a Jean Paul Gaultier. Veľké mená módneho biznisu.

 J. MENDEL
Let´s start with the best one, the best of this five (according to us). J.Mendel. I have fallen in love with this collection. Beautiful cuts, pieces in one color. This trend is becoming even more popular in our country too, which makes us very happy. Taylor Swift, which could have been seen in his evening gowns on the red carpet, is one of the biggest fans of this designer. We can´t be surprised, because we would pick something, too...:)Začneme najlepším, teda najlepším z tejto pätice (podľa nás). J.Mendel. Zamilovala som sa do tejto kolekcie. Krásne strihy, modely v jednej farbe. Tento trend je čím ďalej, tým viac populárny aj u nás, čo nás nesmierne teší. Medzi veľkých fanúšikov tohto dizajnéra patrí aj Taylor Swift, ktorá sa na červenom koberci často ukazuje v jeho róbach. Nemôžeme sa čudovať, tiež by sme si vedeli vybrať...:)

REEM ACRA

Reem Acra is often seen on the red carpet. And because of this a huge part of his collection consists of cocktail dresses. Regarding this collection, it´s nothing that we have never seen, but the dresses are nice and we can assume that many celebrities would pick this brand.

Reem Acra patrí medzi stálice červeného koberca. A práve preto značnú časť kolekcie tvoria večerné a kokteilové šaty. Čo sa týka tejto kolekcie, nejde o nič, čo by sme už nevideli, ale šaty sú pekné a môžeme predpokladať, že nejedna celebrita siahne po tejto značke.

JEAN PAUL GAULTIER
Jean Paul Gaultier. Who would not know him?! Fashion star, which expressly belongs to the top designers. Collection, which he has presented recently, impressed each fashion fan. Like J.Mendel, also Jean created beautiful cuts, thanks to which feminine silhouette stands out. The models that impressed us the most are the ones who have a bra on the top of the clothes. Excellent way to present underwear and clothes at the same time.

Jean Paul Gaultier. Kto by ho nepoznal?! Módna ikona, ktorá patrí jednoznačne k top dizajnérom. Kolekciu, ktorú predstavil naposledy, určite zaujala každého módneho fanúšika. Rovnako ako J. Mendel, aj Jean vytvoril nádherne strihy, ktoré vyniknú na ženskej siluete. Najviac nás zaujali hlavne modely, ktoré majú na vrchu oblečenia podprsenku.Výborný spôsob ako odprezentovať spodné prádlo a oblečenie zároveň.

NINA RICCI

Once again a beauty. Maybe we are going to repeat ourselves today, but as I have already mentioned, there is only a little to criticize about today´s five (I repeat that in our opinion). And just like about this brand. Dark models are a part of collections of previous designers too, but what we like is the fact, that except from this colors we may find in this collection beige, cyclamen and green color, too. It´s just refreshed the collection.

Opäť nádhera. Asi sa dnes budeme opakovať, ale ako som spomínala,  dnešnej pätici je málo čo vytknúť (opakujem, že podľa nás). A rovnako ako tejto značke. Tmavé modely sú súčasťou kolekcie aj predchádzajúcich dizajnérov, ale páči sa nám, že okrem takýchto farieb, môžeme v kolekcii nájsť aj béžovú, cyklamenovú či zelenú farbu. Kolekciu to len osviežilo.

GIVENCHY

We started with the best, but we are also finishing with the best. Givenchy. God bless you Ricardo!!! Only a few can create absurd models, which can be so often seen on celebrities and all street style icons, as this man. Yes, we are talking about the Bambi look, which reigned in the streets last autumn and also winter. Although there is no such motive in this collection, the chosen colors are so eye-catching, that the first thing you think of is if it´s not too much...But we don´t mind and we believe that Givenchy ´ll definitely rule the streets again this year...

More photos can be found (as always) on our FB page.

Začali sme najlepším, ale najlepším aj končíme. Givenchy. Boh ti žehnaj Ricardo!!! Len málo kto vie vytvoriť absurdné modely, ktoré tak často vidíme na celebritách a všetkých street stylových ikonách, ako tento človek.  Áno, narážame na Bambi look, ktorý kráľoval uliciam minulú jeseň a aj zimu. I keď medzi novými modelmi nie je nijaký takýto motív, no farby, ktoré vybral pre túto kolekciu tak bijú do očí, že prvé čo vám možno napadne je, či to už nie je až moc...Ale nám to nevadí a sme presvedčené, že Givenchy bude určite vládnuť uliciam aj tento rok...

Viac fotiek nájdete (ako vždy) na našej FB stránke
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...