Monday, January 20, 2014

The Anna Wintour Costume Center


Anna Wintour. Besides the fact that this woman is considered to be the queen of American fashion industry, thanks to her lucrative job in American Vogue too, she is also famous because of her cooperation with New York´s Metropolitan Museum of Art. Recently in her honor they renamed former The Costume Institute, part of museum dedicated to fashion, to The Anna Wintour Costume Center.
We think this gesture is a bit overdone, even though Anna deserves it, because her charity evening known as Met Gala collected $125 million in 20 years! And by the way, this year´s theme should be haute couture!!! Can´t wait! :-)

Anna Wintour. Okrem toho, že táto žena sa považuje za kráľovnú amerického módneho priemyslu, za čo určite môže aj jej lukratívny post v americkom Vogue, sa preslávila aj svojou spoluprácou s New Yorským Metropolitným Múzeom Umenia. Najnovšie dokonca práve na jej počesť premenovali niekdajší The Costume Institute, teda časť múzea venovanú móde, na The Anna Wintour Costume Center.  Myslíme, že týmto gestom to už trošku prehnali, síce Anna si to určite zaslúžila, keďže práve jej charitatívny večer známy pod menom Met Gala, priniesol za posledných 20 rokov 125 miliónov dolárov! A mimochodom, tohtoročná téma by mala byť haute couture!!! Takže sa nevieme dočkať! :-)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...