Tuesday, March 25, 2014

Leading Ladies CampaignAn advert that hides a deeper meaning! Also therefore this latest campaign of British retail brand Marks & Spencer for spring and summer 2014 impressed me. As the executive director of marketing and business development of this brand said, women starring in this advertisement represent unique and diverse women of modern Britain that have already achieved something in their lives. Some would probably expect well-known women, but activist or chef are starring there, too. The whole article about this campaign can be seen here.
 
Reklama, ktorá v sebe ukrýva hlbší zmysel! Preto ma aj táto najnovšia kampaň britskej retailovej značky Marks & Spencer na jar a leto 2014 veľmi zaujala. Ako sa vyjadril výkonný riaditeľ pre marketing a rozvoj podnikania tejto značky, ženy účinkujúce v tejto predstavujú jedinečné a rozmanité ženy modernej Británie, ktoré niečo už v živote dosiahli. Niektorí by asi čakali, že to budú všeobecne známe ženy, no účinkuje v nej aj aktivistka či kuchárka. Celý článok k tejto kampani si môžete prečítať tu. 


Photo: Annie Leibovitz
Models: Emma Thompson, Rita Ora, Alek Wek, Doreen Lawrence, Lulu Kennedy, Rachel Khoo, Roma Agrawal, Annie LennoxNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...