Thursday, March 13, 2014

Runway Stars from the RTW Fall 2014 Fashion Weeks

Models are an essential part of each fashion week! And it remained the same in the last few weeks in NY, Milan, London and Paris. We tried to analyze each one of them, but this time from a little bit different side...
We have not evaluated anything, but we realized that a diary of the beginning model, but also of the more experienced one, is really filled during this season...or at least of the majority that we have chosen in this article! :)

Modelky sú neodmysliteľnou súčasťou každého fashion weeku! Inak tomu nebolo ani počas posledných týždňov v NY, Miláne, Londýne a Paríži. Každý sme podrobili malej analýze,  no tentokrát z trochu opačnej strany...
Nehodnotili sme v podstate nič, len sme dospeli k záveru, že diár či už začínajúcej, ale aj tej skúsenejšej modelky, je počas tejto sezóny poriadne zaplnený...teda aspoň väčšiny z tých, ktoré sme si do tohto článku vybrali! :)The first category are models, which could be included among the runway newcomers and in the fashion world at all. We memorized two models like this during the first, New York fashion week, because they were everywhere. We don´t understand how they did it, but the same models appeared in shows in Milan, Paris and London, too. And of course they were modeling for the majority of famous, but also less-known brands... 21 - year old Estonian model Elisabeth Erm and 19 - year old Kenyan model, who even appeared on the VS fashion show, Malaika Firth.

Prvou kategóriou sú modelky, ktoré by sa mohli zaradiť medzi nováčikov na predvádzacích mólach a vo svete módy vôbec. Práve dve takéto modelky nám utkveli v pamäti už počas prvého, teda newyorského fashion weeku, pretože boli všade. Nevieme ako to dokázali, no tie isté modelky sa objavili aj na prehliadkach v Miláne, Paríži a aj Londýne. A ako inak aj tam predvádzali pre väčšinu známejších, no i menej známych značiek... 21- ročná estónska modelka Elisabeth Erm a 19 - ročná kenská modelka, ktorá má už dokonca za sebou aj prehliadku VS, Malaika Firth.

Elisabeth Erm

Malaika Firth

The second category are models whose name is not so well known, but they have walked a lot of fashion shows. And as in the previous seasons, they modeled the Ready To Wear Fall Winter 2014 collections in all four cities...19 - year old American model Devon Windsor and 21 - year old Russian Sasha Luss.

Druhou kategóriou sú modelky, ktorých meno nie je až tak veľmi známe, no odchodeného toho majú dosť. A tak ako po iné sezóny, aj kolekcie Ready To Wear na jeseň a zimu 2014 predviedli hneď vo všetkých štyroch mestách...19 - ročná americká modelka Devon Windsor a 21 - ročná Ruska Sasha Luss.

Devon WindsorSasha Luss

The third category are models that are known all over the world...Victoria´s Secret Angels!... And so 32 - year old Brazilians Adriana Lima and Alessandra Ambrosio, 25 - year old South African model Candice Swanepoel, 21 - year old American Karlie Kloss and four years older probably by now ex-angel Erin Heatherton and among the ex-angels also belong English model Rosie Huntington-Whiteley (26), Australian model Miranda Kerr (30) and Brazilian model  Gisele Bündchen (33).

Treťou kategóriou sú modelky, ktoré sú známe po celom svete...Anjeli značky Victoria´s Secret!... A teda 32 - ročné Brazílčanky Adriana Lima a Alessandra Ambrosio, 25 - ročná juhoafrická modelka Candice Swanepoel, 21 - ročná Američanka Karlie Kloss a o štyri roky starší už asi ex-anjelik Erin Heatherton  a medzi ex-anjelikov sa taktiež radí Angličanka Rosie Huntington-Whiteley (26), Austrálčanka Miranda Kerr (30) a brazílska modelka Gisele Bündchen (33).

The penultimate, fourth category belongs to the quite famous models, that we could have seen in at least two prestigious shows in recent weeks... Joan Smalls (25) from Puerto Rico, Jourdan Dunn (23), Cara Delevingne (21) and Georgia May Jagger (21) from England, Izabel Goulart (29) from Brazil and Maricarla Boscono (33) from Italy.

Predposlednou, štvrtou kategóriou sú pomerne známe modelky, ktoré sme mohli vidieť počas posledných týždňov minimálne na dvoch prestížnych prehliadkach... Joan Smalls (25) z Portorika, Jourdan Dunn (23), Cara Delevingne (21) a Georgia May Jagger (21) z Anglicka, Izabel Goulart (29) z Brazílie a Maricarla Boscono (33) z Talianska.

Special category of models, in fact of only one model, belongs to a girl, which maybe the whole world has known thanks to the reality show Keeping Up with the Kardashians since her twelve. Kendall Jenner in her age of 18 has proved that she can become famous in something else, too... Whether she participated at some fashion weeks thanks to her family relationships with Kim Kardashian and performing in the previously mentioned show is questionable... Anyway, we hope that her career in this area will grow even higher!!!

Osobitú kategóriu modeliek, teda len jednej modelky, tvorí dievča, ktorú od jej dvanástich rokov pozná hádam celý svet vďaka reality show Keeping Up with the Kardashians. Kendall Jenner vo svojich 18-tich rokoch dokázala, že sa vie presláviť aj v niečom inom... Či za jej účasť na niektorých fashion weekoch môže príbuzensky vzťah s Kim Kardshian a účinkovanie v spomínanej show, je otázne...Tak či onak, dúfame, že jej kariéra v tejto oblasti porastie ešte vyššie!!!No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...