Monday, March 17, 2014

S/S2014 Must Have Trend #1: MultiColours

Although "Baby Pink" is undoubtedly the TOP trend of this spring, it´s not the only one worth catching on. We are going to present you the biggest ones during the whole month in order to be 100% ready for spring and summer.
Today we have chosen "MultiColours" inspiration - in other words, the more colors, the better!! And of course at once! Don´t be afraid to mix red with blue and simultaneously with green. We know it sounds a little bit wild, but the fortune favors the bold, so don´t be afraid to experiment!

I keď "Baby Pink" je bezpochyby TOP trendom jari, nie je však jediným, ktorý sa oplatí odkukať. Tie  najväčšie budeme predstavovať počas celého tohto mesiaca, aby sme ste mohli byť 100% pripravené na jar a leto.
Dnes sme pre vás vybrali"MultiColours" inšpiráciu - inak povedané, čím viac farieb, tým lepšie!! A samozrejme naraz! Nebojte sa miešať červenú s modrou a zároveň so zelenou. Vieme, znie to trochu divoko, ale odvážnemu šťastie praje, takže nebojte sa trochu experimentovať!No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...