Thursday, March 6, 2014

Today´s News: Miranda for Wonderbra and Sara S. is "Rookie of the Year"


When Miranda Kerr announced that she wouldn´t cooperate with the American brand Victoria´s Secret anymore, a lot of people were surprised. Well after a not so long time Miranda is presenting underwear again. Most recently she has been signed to one of the biggest competitors of VS - Wonderbra. We even have the opportunity to see the first photos from this campaign. Since Miranda has been one of the fashion tops and most favorite models, we can consider this campaign as a very smart move.

Keď Miranda Kerr svetu oznámila, že už nebude spolupracovať s americkou značkou Victoria´s Secret, mnohých to veľmi prekvapilo. No neprešla dlhá doba a Miranda sa opäť ukazuje v spodnom prádle. Najnovšie sa upísala veľkému konkurentovi práve spomínanej VS - Wonderbre. Dokonca máme možnosť zhliadnuť aj prvé fotky z tejto kampane.  Keďže Miranda patrí medzi módne špičky a najobľúbenejšie modelky, možno považovať jej obsadenie do kampane za šikovný ťah.

Sara Sampaio is not so known in our country, but in the modeling world she has been slowly getting among the worlds´ best. We could have seen this Portuguese model at last years´ annual VS fashion show. Among her other successes are a photo shoot for GQ, Vogue, Elle and most recently for Sports Illustrated. One of her recent accomplishments includes the title "Rookie of the Year", which she obtained on the basis of online voting, where she defeated 11 other models (newbies) that were photographed for the latest issue of SI. We must admit that we were a little bit surprised, because we considered Emily Ratajkowski as the TOP candidate. But in any case, we congratulate Sara!!!

Sara Sampaio nie je v našich končinách veľmi známa, no vo svete modelingu sa pomaly dostáva medzi svetovú top-ku. Portugalskú modelku sme mali možnosť vidieť na minuloročnej výročnej prehliadke VS. Môže sa pochváliť fotením pre GQ, Vogue, Elle a najnovšie aj pre Sport Illustrated. Medzi jej najnovší úspech patrí titul " Rookie of the Year" . Ocenenie získala na základe internetového hlasovania, kde porazila 11 ďalších modeliek (nováčikov), ktoré fotili pre posledné číslo SI. Musíme sa priznať, že nás to trochu prekvapilo, pretože za TOP favoritku sme považovali Emily Ratajowski. No v každom prípade Sare gratujlujeme!!!

Sara for SI

Miranda for Wonderbra

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...