Friday, March 21, 2014

Kim´s dream has come true! .. Or Kanye´s???


Thus, Kim Kardashian´s dream finally came true! ... Or rather Kanye´s???
After months of persuasion of the chief editor of American edition of magazine Vogue and constant reshaping of Kim to a lady worth this cover, Kanye´s dream has come true and he´s achieved what he wanted from the beginning of their relationship. Slowly but surely the past of this reality star with a "home movie" has been forgotten and a completely different woman stood out. Woman, whose style´s had its own form, and therefore has become an idol for some, but for the others just another excuse for gossiping. I think that Kim went through a really long way and she certainly deserves this cover....

And so the latest issue of magazine Vogue US for April 2014 adorns Kim Kardashian along with her fiancé Kanye West. The whole editorial was marked by the wedding, so thanks to this we have the opportunity to see Kim (wearing Lanvin dress) and Yeezy wearing the wedding apparel together for the first time. I have to say that they look amazing. Even on some photos we´ll see the whole family together with their lovely daughter North. The photos were made by Annie Leibovitz.
P.S. : Although this issue has not been published yet and so far we had no chance to see the whole shoot, I know that this going to be one of my favorites, and this edition has to be in my collection!!!

Tak sa Kim Kardashian konečne splnil veľký sen! ... Alebo skôr Kanyemu???
Po mesiacoch prehovárania šéfredaktorky amerického vydania časopisu Vogue a neustáleho pretvárania Kim na dámu hodnú tejto titulky, sa Kanyemu splnil sen a Kim predsa len dostal tam, kam od začiatku ich vzťahu túžil. Pomaly, ale isto sa zabúdalo na jej minulosť reality hviezdičky s vlastným "domácim videom" a stávala sa z nej úplne iná žena. Žena, ktorej štýl mal konečne svoju vlastnú podobu, a preto sa pre niektorých stala ikonou, no pre iných len ďalšou zámienkou na ohováranie. Podľa mňa Kim prešla naozaj dlhú cestu a túto titulku si určite zaslúžila....
A tak najnovšie vydanie magazínu Vogue US pre apríl 2014 zdobí Kim Kardashian spolu so svojím snúbencom Kanyem Westom. Celý editorál sa niesol v znamení svadby, vďaka čomu máme možnosť Kim (v šatách značky Lanvin) a Yeezyho vidieť prvýkrát spolu v svadobnom a musím povedať, že im to veľmi pristane. Na niektorých fotkách dokonca uvidíme rodinku celú pokope spolu s ich rozkošnou dcérkou North. O fotky sa postarala Annie Leibovitz.
P.S. : Síce ešte toto vydanie nevyšlo a doposiaľ sme nemali možnosť vidieť celý shoot, no už teraz viem, že to bude jeden z mojich obľúbených a toto vydanie magazínu mi v zbierke rozhodne nesmie chýbať!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...